Vũ khí
Móc khóa kiếm Attack on Titan
Mã sp: MKK014
Giá : 100.000 VNĐ

Móc khóa kiếm Saber
Mã sp: MKK012
Giá : 100.000 VNĐ

Bộ phụ kiện Naruto 6 món
Mã sp: BVK003
Giá : 190.000 VNĐ

Bộ vũ khí Naruto 10 món
Mã sp: BVK002
Giá : 180.000 VNĐ

Kunai Naruto 27cm loại nhựa
Mã sp: VK018
Giá : 60.000 VNĐ

Phi tiêu Naruto loại nhựa
Mã sp: VK017
Giá : 40.000 VNĐ

Kiếm Kusanagi 17cm
Mã sp: MKK009-010
Giá : 100.000 VNĐ

Kiếm Gintama 17cm
Mã sp: MKK007-008
Giá : 100.000 VNĐ

Kiếm Dark Repulser 17cm
Mã sp: MKK006
Giá : 90.000 VNĐ

Kiếm Excalibur 17cm
Mã sp: MKK005
Giá : 100.000 VNĐ

Kiếm Excalibur 17cm
Mã sp: MKK004
Giá : 100.000 VNĐ

Kiếm Excalibur Morgan 17cm
Mã sp: MKK003
Giá : 100.000 VNĐ

Kiếm Lambent Light 17cm
Mã sp: MKK001
Giá : 100.000 VNĐ

Giỏ hàng
Phản hồi của bạn